Contact : +45 2060 2052

StressNordic ønsker at hjælpe arbejdspladser med at håndtere stress.

Stress Stressrådgivning Stressbehandling Stressforebyggelse Trivsel Udbrændt Psykolog Stresspsykolog Stresscoach Stressterapeut

StressNordic ønsker at hjælpe arbejdspladser med at håndtere stress.

Alle virksomheder kender til medarbejdere, der i perioder trives dårligt på arbejdspladsen og som måske sygemelder sig med stress. Dette kan skyldes stort arbejdspres, forandringer på arbejdspladsen, dårligt arbejdsmiljø, nye krav etc.

Dårlig trivsel nedsætter medarbejderes arbejdsevne og kapacitet, og kan føre til stress, hvilket øger risikoen for langvarigt sygefravær.

Forskning viser, at en hurtig og præcis afklaring og håndtering af de problematiske forhold på arbejdspladsen, parallelt med at medarbejderen tilbydes individuelle samtaler, giver det bedste resultat på både kort og lang sigt. StressNordic ønsker at være din virksomhed behjælpelig, med at håndtere denne vanskelige situation, samt lave stressforebyggende indsatser.

Share This