Contact : +45 2060 2052

Foredrag: Woba – fra en reaktiv til en proaktiv stressforebyggende indsats

WOBA – fra en reaktiv til en proaktiv stressforebyggende indsats

Foredrag: I Malene Madsen og Mikkel Bindesbøls specialeafhandling indså de, at der er et paradoks i, at på trods af, at virksomhederne aldrig har postet flere penge i stresshåndteringsværktøjer, er stresskurven stødt stigende. De to foredragsholder vil give jer et indblik i hvorfor og samtidig komme frem til en mulig løsning på problemet.

I foredraget vil I kunne få indblik i, at meget stresshåndtering ude i virksomheder og i forskningsverden koncentrerer sig meget ensidigt på symptomerne af stress. På baggrund af vores specialeafhandlings resultater, vil vi dermed i dette foredrag koncentrere os om årsagerne og drivkræfterne bag stress. Det vil sige, at vi vil give jer en mere sociologisk vinkel på, hvilke samfundsmæssige betingelser der de seneste årtier har været medvirkende til at skabe nye organisationsforandringer, der kan være medvirkende til at øge risikoen for stressudvikling, hvis de ikke kontrolleres internt i virksomheden. Vi vil dog ikke kun komme ind på problemer, men også præsentere en ny digital løsning til det moderne arbejdsliv, som kan vende den stødt stigende stresskurve. Vi vil derfor slutte af med en god nyhed – nemlig en ny forskningsvalideret og erhvervsrettet løsning til at forebygge stress og de psykiske arbejdsmiljøproblemer på et tidligt stadie, inden skaden er sket – applikationen Woba.

Workshop: I fællesskab skal vi lære at kende Woba. Alle tilhørende får mulighed for at downloade app’en og test deres egen personlige Woba for at se om den digitale platform kunne give deres arbejdsplads værdi. Vi slutter af med en fælles diskussion om fremtidens stressforebyggende indsats.

Efter foredraget vil deltagerne:

  • Være opdateret på den seneste videnskabelige viden om stress
  • Have lært at forstå værdien af at bevæge sig fra en reaktiv til en proaktiv stressforebyggende indsats
  • Have lært at få øje på bagvedliggende kilder til stress i arbejdslivet
  • Have fået et nyt perspektiv på stressforebyggelse med Woba som fremtidens psykiske arbejdsmiljøredskab

 

Foredraget ”WOBA – fra en reaktiv til proaktiv stressforebyggende indsats”

– henvender sig til hele virksomheder, afdelinger eller teams på tværs af sektorer, brancher og kulturer, som kan gennemføres på temadage, afdelingsmøder eller gå-hjem-møder m.m.

Share This