Contact : +45 2060 2052

Hvad er stress

Hvad er stress

Fakta om stress

 • Stress er kroppens fysiske og psykiske reaktion på belastning og udfordring. Den er kroppens forsøg på at tilpasse sig de udfordringer/belastninger, kroppen møder.
 • Der kan være tale om kortere eller længerevarende stress.
 • Korterevarende stress forekommer, hvis du kortvarigt er presset og udfordret af en situation eller opgave, som du formår at løse eller fjerne dig fra.
 • Den længerevarende, opslidende og sygdomsfremkaldende form for stress er udtryk for, at du vedvarende befinder dig i den udfordrende og belastende situation, hvor du ikke kan se nogen mulighed for at løse eller fjerne dig fra situationen.
 • Længevarende stress opstår, når krav og udfordringer fra omgivelserne er større end organismens muligheder for at håndtere dem.
 • En længevarende stressreaktion kan have langvarige konsekvenser for dit fysiske og psykiske helbred.
 • Den er ofte forbundet med ulyst og anspændthed.
 • Stress påvirker dig fysisk.
 • Stress påvirker dig psykisk.
 • Stress påvirker din adfærd.

Symptomer på stress

 • Måske har du lagt mærke til signaler fra kroppen?
 • Måske kan du mærke, at du reagerer anderledes end du plejer?
 • Du har måske kortere lunte og føler, at du har svært ved at komme igennem dagen, fordi du ingen energi har.
 • Måske har du problemer med søvnen, med at slappe af eller?
Fysiske Psykiske Adfærdsmæssige
Hovedpine Ulyst Søvnløshed
Hjertebanken træthed Lav selvfølelse
Rysten på hænderne Irritabilitet Vrede
Svimmelhed Indre uro Kort lunte- opfarenhed
Manglende energi Rastløshed Hyperventilation
Manglende drivkraft Angst Indesluttethed
Smerter og ondt i kroppen Tendens til bekymring Følelsesløshed
Øget lys- og lydfølsomhed Hukommelsesbesvær Nedsat præstationsevne
Tics (ufrivillige bevægelser) Koncentrationsbesvær Ubeslutsomhed
Hyppig vandladning Nedsat humoristisk sans Øget brug af stimulanser
Diarré Tristhed Nedsat appetit
Manglende sexlyst og impotens Følelse af udmattelse Sygefravær
Forværring af kronisk sygdom Følelse af at være ked af det- måske uden at vide hvorfor
Hyppige infektioner Selvbebrejdelser Uoverskuelighed
Kilde: Netterstrøm (2003) i modificeret udgave.
Share This