Contact : +45 2060 2052

For HR - book gratis inspirationsmøde

Loading...

StressNordic
Det handler om mennesker i trivsel

• Vi ønsker at bidrage til større forståelse, indblik og erkendelse i hverdagen, når stress påvirker trivslen og arbejdsglæden • Vi ønsker, at skabe procedurer og fremme handlekompetencer, der øger trivsel og reducerer risikoen for stress • Vi ønsker at hjælpe såvel ledere som medarbejdere gennem øget viden og evne til at håndtere og mindske stressfaktorer

Se vores produkter

Uforpligtende screeningsmøder

Vi tilbyder uforpligtende møder med den stressramte, der har fokus på afklaring af evt. videre forløb i StressNordic. Herved får den stressramte mulighed for at møde den kommende rådgiver og hvor kemien kan afstemmes. Er du pårørende til en stressramt er du velkommen til at kontakte os på 20602052 for nærmere rådgivning.

Psykiatrifonden certificerer vores rådgivere

Rådgivere, det være sig psykologer, psykoterapeuter og stresscoaches har alle gennemgået en certificering via. Psykiatrifonden og følger løbende i deres efteruddannelsen den seneste forskning inden for området.

Ledelsesrådgivning

Vi rådgiver den ansvarlige virksomhedsledelse, HR afdelingen og den nærmeste leder i håndtering af konkrete stressopgaver, udarbejdelse af stresspolitik, samt målrettet nedbringelse af sygefravær.

Vi sikrer en optimal tilbagevending

De tre første måneder efter tilbagevending til arbejdspladsen, følger vi den stressramte medarbejder. En evt. involvering af arbejdsgiver aftales med den stressramte, for at sikre en positiv oplevelse for medarbejderen og virksomheden.

Mød vores 16 rådgivere

Vi har mange års erfaring med forebyggelse, stressrådgivning og er alle certificeret via Psykiatrifonden. Under topmenuen: - Hvem er vi - kan du se vores rådgivere.

Alex Fonnesbech

Tlf: +45 31351937
Mail: af@stressnordic.com

Alex Fonnesbech har mange års erfaring som konsulent ekstern lektor og officer. 30 års erfaring med lederskabsudvikling og strategisk ledelse samt 20 år med undervisning i neuropsykologi og lederskab på Copenhagen Business School.

Læs mere
Rådgiver Stressrådgivning stressrådgiver stressforløb Stressforebyggelse Hjælp til stressramte Undgå stress stressramt stresshåndtering Stresscoach stresscoaches stresssymptomer stressterapeut trivsel stresset stresspsykolog
Claus Gildberg

Tlf: +4520602052
Mail: cg@stressnordic.com

Claus Gildberg stiftede i 2014 StressNordic med ønsket om at skabe en virksomhed der kunne gøre en forskel i forebyggelse af stress og for stressramte. En virksomhed som hele tiden var ajourført med den sidste viden, forskning og erfaring.

Læs mere
Stress Stressrådgivning Stressbehandling Stressforebyggelse Trivsel Udbrændt Psykolog Stresspsykolog Stresscoach Stressterapeut
Charlotte Allesen

Tlf: +45 2912 2413
Mail: ca@stressnordic.com

Charlotte Allesen har mange års erfaring som leder fra den private sektor med stressrådgivning, stressforebyggelse, trivsel, arbejdsglæde, strategiudvikling og ledersparring.

Læs mere
Stress Stressrådgivning Stressbehandling Stressforebyggelse Trivsel Udbrændt Psykolog Stresspsykolog Stresscoach Stressterapeut
Birgitte Kjær Grønbech

Tlf: +4521788442
Mail: bg@stressnordic.com

Birgitte Kjær Grønbech har indgående erfaring med ledelses- og stressrådgivning og undervisning. Birgitte faciliterer samtaler, udviklings-workshops og undervisning med henblik på behandling af stress og forebyggelse og strategier mod stress.

Læs mere

Vi tilbyder stressrådgivning

Vi tilbyder alt lige fra stressrådgivning i begrænset og ubegrænset forløb på alle niveauer, til lederrådgivning, strategirådgivning inden for nedbringelse af fravær.

Bæredygtig ledelse = Stressfri Performance
Foredrag: Drivkræfter bag stress – hvad er problemet og hvad er løsning?
Foredrag: Woba – fra en reaktiv til en proaktiv stressforebyggende indsats
Foredrag: Woba – et nyt perspektiv på stressforebyggelse
Stressrådgivning på timebasis
Bæredygtig ledelse = Stressfri Performance

Bæredygtig ledelse = Stressfri Performance Hovedbudskabet er: Ledelse af mennesker er det sande afsæt til stressfri performance. Vi ved, at tillid er altafgørende for succesfulde organisationer, og at ledernes adfærd er det bærende element i at skabe…

Læs mere
Foredrag: Woba – et nyt perspektiv på stressforebyggelse

Woba – et nyt perspektiv på stressforebyggelse Foredrag: Ud fra en forskningsbaseret viden inden for arbejdspsykologi, det psykiske arbejdsmiljø og stressforebyggelse vil Malene Madsen (Cand.mag. i Arbejdspsykologi & Filosofi) og Mikkel Bindesbøl (Cand.san. i Sundhedsfremme & Arbejdspsykologi)…

Læs mere
Stressrådgivning på timebasis

Stress Stressrådgivning på timebasis. Vores professionelle rådgivere inden for stress og med baggrund som psykolog, psykoterapeut eller stresscoach, er godkendt og certificeret af StressNordic og Psykiatrifonden. De har alle mange års erfaring med stress og stressrådgivning og vil forestå selve…

Læs mere

Rådgiver

Uforpligtende screeningsmøder – Rådgiver

Rådgiver Vi tilbyder uforpligtende møder med den stressramte, der har fokus på afklaring af evt. videre forløb i StressNordic. Herved får den stressramte mulighed for at møde den kommende rådgiver og kemi kan afstemmes. – Rådgiver, Stressrådgivning, Stressrådgiver – Rådgiver

Psykiatrifonden certificere vores rådgivere – Rådgiver

Rådgivere, det være sig psykologer, psykoterapeuter og stresscoaches og har alle gennemgået en certificering via. Psykiatrifonden og følger løbende i efteruddannelsen den seneste forskning inden for området. – Rådgiver

Ledelsesrådgivning

Vi rådgiver den ansvarlige virksomhedsledelse, HR afdelingen og den nærmeste leder i håndtering af konkrete stresscases, udarbejdelse af stresspolitik samt til målrettet nedbringelse af fravær. – Rådgiver


Vi sikre en optimal tilbagevending

Rådgiver – De tre første måneder efter tilbagevending til arbejdspladsen, følger vi den stressramte medarbejder og sikre en positiv oplevelse for medarbejderen og virksomheden.

Vi tilbyder stressrådgivning

Rådgiver – Vi tilbyder lige fra stressrådgivning i begrænset og ubegrænset forløb på alle niveauer, til lederrådgivning, strategirådgivning inden for nedbringelse af fravær.

Rådgiver

Rådgiver

StressNordic I: Stressrådgivning på timebasis.

Stressrådgivning på timebasis.

Professionel rådgivere med baggrund som psykolog, psykoterapeut eller stresscoach, der er godkendt og certificeret af StressNordic og Psykiatrifonden og har mange års erfaring med stressrådgivning, vil forestå selve processen.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneskes behov, for at skabe den mest gunstige og holdbare tilbagevending med mindst risiko for tilbagefald. Vi ønsker sammen med den stressramte at skabe et skræddersyet, målrettet og effektive forløb.

Den stressramte er i arbejde, fuldt eller delvist sygemeldt og deltager i møder af 60 min varighed.

Under rådgivnings forløbet introduceres medarbejderen for en række værktøjer til at håndtere sin situation og sikre en skånsom tilbagevending. – Rådgiver

StressNordic II: Stressrådgivning 1o moduler

Professionel stressrådgivere med baggrund som psykolog, psykoterapeut eller stresscoach, der er godkendt og certificeret af StressNordic og Psykiatrifonden og har mange års erfaring med stressrådgivning, vil forestå selve processen.

Under rådgivnings forløbet introduceres medarbejderen for en række værktøjer til at håndtere sin situation.

Efter behov forestår rådgiveren ledersparring med nærmeste leder, treparts møde mellem medarbejderen, nærmeste leder og rådgiver og her vil rådgiver initiere dialogen, hvis den dårlige trivsel er relateret til arbejdet.

Forløbets 10 moduler vil være fordelt efter behov med 8 møder a 60 min med medarbejdere og 2 møder med nærmeste leder. Denne evt fordeling vi ske i samråd med medarbejderen. – Rådgiver, Stressrådgivning, Stressrådgiver

I den første tid under delvis/ fuld tilbagevending, følges og støttes medarbejderen efter behov. Derved formindskes muligheden for tilbagefald.

Før mødet kan rådgiveren have tilgang til medarbejderens tidligere besvarelser via. WorkLife Barometeret.

Vi forestår en struktureret rapportering tilbage til virksomheden såfremt det ønskes.

Vi foretager løbende evalueringer af vores processer via de medarbejdere der har været igen et forløb og ligeledes kvalitetssikre vi med endnu en opfølgning 12 måneder efter afslutningen.

Såfremt rådgiveren skønner at der er behov for yderligere sessioner vil virksomheden blive kontaktet inden afholdelse af det 4 møde. – Rådgiver – Stressrådgivning, Stressrådgiver

Tal og fakta om stress og trivsel

0
% angav i 2014 hel /delvis arbejdet som hovedkilde til stress
0
Danskere lider af alvorlig stress
0
Erstatte en sygemeldt akademiker i kr.
0
Ekstra fraværsdage om året
0
Danskere dør hvert år af stress

Sidste nyt fra StressNordic og medierne

No post found !

Share This